• Talismanic Guardian of the Elements

  Talismanic Guardian of the Elements
  Art Maui 2005

 • Bound By Lust - Art Maui 2009

  Bound By Lust
  Art Maui 2009

 • Swan Locket, Art Maui 2011

  Swan Locket
  Art Maui 2011

 • Alysia at Art Maui 2013

  “Ka He’e La’a” (The sacred Octopus)
  Art Maui 2013